Projecten

Naast het produceren van mijn eigen cd’s werk(te) ik mee aan diverse andere projecten.

Actueel

Wild: Bonte families op de Veluwe

Schitterende film over wilde dieren op de Veluwe, vanaf 1 februari in de boscoop. Ruim anderhalf jaar was ik regelmatig te vinden op de Veluwe voor de geluidsopnamen voor deze film. Daarnaast heb ik veel materiaal kunnen gebruiken dat ik eerder al op de Veluwe had opgenomen. De Veluwe is immers mijn achtertuin.

Birdsounds Europe app.
Een vogelgeluiden-app met 1314 geluiden van in totaal 356 Europese vogelsoorten, voor iPhone, Android en Windows Phone. De app kent regelmatige updates en het streven is zo veel mogelijk hoogwaardige geluiden van zo veel mogelijk Europese vogelsoorten in de app op te nemen. Zie ook Birdingapps.com, de naam waaronder softwareontwikkelaar Michel Uiterwijk en ik apps op de markt brengen.

In de volgende update van de app zitten natuurlijk ook de geluiden van de steppekiekendief die ik in juni 2017 opnam (zie hieronder).

Afgerond

Steppekiekendief
Op 26 en 27 juni 2017 maakte ik op uitnodiging van de Werkgroep Grauwe Kiekendief geluidsopnames van het eerste West-Europese broedgeval van de steppekiekendief.

Luister hieronder naar vader die zijn jongen komt voeren. Zodra de jongen vader in de gaten krijgen, beginnen ze heftig te piepen. Een enkele keer hoor je het korte roepje van pa en let ook op de vleugelslag die je hoort als hij weer opvliegt van het nest.

En hieronder hoor je het geluid van een prooioverdracht van het begin tot het eind. Het vrouwtje piept continu, het mannetje is alleen te horen (twee keer ‘tuktuk’ een een keer ‘tuktuktuk’) als het vrouwtje dicht in de buurt is om de prooi in ontvangst te nemen.

Veldgids Vogelzang
Een gids, geschreven door Dick de Vos, waarin de geluiden van 200 Europese vogelsoorten worden besproken. Bij de gids heb ik, samen met softwareontwikkelaar Michel Uiterwijk, de app Vogelzang samengesteld.

Ruisende populieren
Boek met cd waarin afscheid wordt genomen van 900 Wageningse populieren die in 2016 en 2017 zijn/worden gekapt.

De Nieuwe Wildernis
Bioscoopfilm en driedelige tv-serie over de Oostvaardersplassen. De film kwam uit in september 2013 en was met ruim 800.000 bezoekers een grote hit in de bioscopen.

Natuurjaar in Geluid
Geluidsfragment van 22 minuten waarin alle seizoenen aan bod komen. Uitgezonden door Vroege Vogels op 30 december 2012.

VogelTop100
Dubbel cd met de 100 mooist zingende vogels van Nederland. Naar aanleiding van een door Vroege Vogels gehouden verkiezing (zie catalogus).

OiseauxTop100
Vanwege de hoge kwaliteit van de geluiden heeft een Franse uitgever het aangedurfd de VogelTop100 in Frankrijk uit te geven.

Heimans diorama
Compilatie van de geluiden in een zilvermeeuwenkolonie, te horen in het Heimans diorama in Artis.

Thuis in het Veld
Interactieve site om te oefenen met vogelgeluiden (bij SOVON Vogelonderzoek).

Wat Zingt Daar?
Voorganger van het boek Vogelzang in Nederland (zie catalogus).

Natuur in Nederland
App met natuurwandelingen.

Mereldagboek
Boek met cd over wel en wee van merels in een tuin.

Dorrestijns Vogelgids
C
d bij boek van Hans Dorrestein.

De 101 van Deventer
DVD met foto’s en geluiden van 101 vogelsoorten in de omgeving van Deventer.

Promotie-dvd van De Hoge Veluwe
DVD met foto’s en geluiden van vogels die voorkomen in nationaal park De Hoge Veluwe.